Slide 7 Slide 6 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1

Mối quan hệ

Ngày đăng : 27/02/2021

+ Chúng tôi luôn có những chính sách ưu đãi về phí dịch vụ và các dịch vụ gia tăng dành riêng cho đối tác là các khách hàng truyền thống, đối tác đã từng hợp tác với công ty.

+ Xây dựng và duy trì các kênh thông tin đối với khách hàng, để kịp thời khắc phục khiếm khuyết, thay đổi nhằm đem đến cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất, tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài, 2 bên cùng có lợi.

+ Với những đối tác, khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ của công ty, chúng tôi luôn sẵn sàng đem đến một lựa chọn hợp lý thông qua các chương trình tư vấn, xây dựng phương án bảo vệ và đào tạo nhân viên miễn phí. Trên cơ sở của tránh nhiệm, lòng tin và đạo đức.

+ Không ngừng củng cố, duy trì và phát triển mối quan hệ đối với các cơ quan quản lý Nhà nước để tranh thủ sự ủng hộ và các định hướng có tính pháp lý.

Slide Footer 6
Slide Footer 5
Slide Footer 4
Slide Footer 3
Slide Footer 2
Slide Footer 1