Slide 7 Slide 6 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1

Thiết bị chấm công tự động

Ngày đăng : 27/02/2021

Máy chấm công là gì? Hệ thống máy chấm công là thiết bị ghi nhận thời gian chấm công của công nhân viên khi chấm công. Trong một hệ thống chấm công nhân sự, máy chấm công đóng vai trò như một thiết bị thu thập và quản lý dữ liệu chấm công của từng nhân viên trong hệ thống, còn trong một hệ thống kiểm soát cửa ra vào máy chấm công vừa đóng vai trò thu thập quản lý dữ liệu chấm công nhân viên vừa là thiết bị điều khiển khóa điện từ kiểm soát cửa ra vào.

Slide Footer 6
Slide Footer 5
Slide Footer 4
Slide Footer 3
Slide Footer 2
Slide Footer 1