Slide 7 Slide 6 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1

Cơ quan hành chính nhà nước

Ngày đăng : 26/02/2021

Chúng tôi là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ tại các Cơ quan hành chính với các các diện tích văn phòng hội nghị lớn, thông qua việc cung cấp một loạt các nhân viên bảo vệ an ninh, từ các nhân viên thực hiện nhiệm vụ, những Chỉ huy an ninh đã trải qua các Lực lượng vũ trang và các Dịch vụ an ninh khác, bao gồm:

  • - Kiểm soát vào ra.
  • - An toàn cháy nổ.
  • - Sơ cấp cứu y tế.
  • - Giám sát an ninh bằng hệ thống CCTV.
  • - Báo động chống đột nhập.
  • - Di tản người và những tài liệu quan trọng trong tình huống khẩn cấp.
  • - Lực lượng tuần tra giám sát và ứng cứu khẩn cấp.
  • - Chỉ huy trực tiếp để giải quyết các sự cố.
  • - Hỗ trợ kỹ thuật an ninh.
Slide Footer 6
Slide Footer 5
Slide Footer 4
Slide Footer 3
Slide Footer 2
Slide Footer 1