Slide 7 Slide 6 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1

Cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày đăng : 26/02/2021

Tập trung đào tạo nghiệp vụ an ninh có tính đặc thù cho nhân viên bảo vệ tại các cơ sở, Tổ giáo dục và đào tạo để đảm bảo sự an toàn cá nhân của học sinh, sinh viên, nhân viên, giảng viên và du khách cũng như bảo vệ tài sản. 

alt

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các trường đại học, cao đẳng và mần non…  từ các hoạt nhỏ cho tới các buổi tổ chức nghệ thuật, hội nghị… cho đến các sinh hoạt cộng đồng của các cơ sở giáo dục ở các thành phố đông dân cư.  Bao gồm một số dịch vụ an ninh:

  •   - Tuần tra, giám sát tình hình an ninh, an toàn tại sân trường.
  •   - Kiểm soát Quy định đậu xe.
  •   - Kiểm soát an toàn cháy nổ.
  •   - Kiểm soát đám đông.
  •   - Áp tải và bảo đảm an ninh đối với xe chở học sinh.
  •   - Đảm bảo an ninh tại ký túc xá học sinh, sinh viên.
  •   - Tổ chức sơ tán người, tài liệu và tài sản có giá trị trong những tình huống khẩn.
  •   - Ứng cứu khẩn cấp.
  •   - Kiểm soát và quản lý học sinh, sinh viên thông qua các Quy trình quản lý linh hoạt.
  •   - Quản lý nhận dạng thẻ sinh viên (nếu được yêu cầu)
Slide Footer 6
Slide Footer 5
Slide Footer 4
Slide Footer 3
Slide Footer 2
Slide Footer 1