Slide 7 Slide 6 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1

Cơ sở y tế

Ngày đăng : 26/02/2021

Đáp ứng tất cả các yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh cao nhất trong những điều kiện phức tạp phát sinh từ số lượng người tập trung quá đông do sự quá tải tại các cơ sở y tế trong những đô thị lớn, hay cơ sở y tế tư nhân... Kiểm soát các vấn đề tiêu cực gây ảnh hưởng đến tính ngay thật và uy tín của các cơ sở y tế.

Chúng tôi cung cấp một đội ngũ nhân viên bảo vệ được huấn luyện kỹ lưỡng về nghiệp vụ; được đào tạo trực tiếp trên những phương án chi tiết tại từng vị trí bảo vệ, bảo đảm phù hợp với từng điều kiện thực tế của từng khách hàng cụ thể, bao gồm một số dịch vụ như:

 • - Duy trì một sự hiện diện liên tục tại cửa ra vào.
 • - Xây dựng kế hoạch kiểm soát an toàn cháy nổ, an toàn điện…
 • - Cán bộ an ninh giám sát hoạt động của từng nhân viên.
 • - Thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp.
 • - Ngăn chặn tội phạm.
 • - Lập các báo cáo vụ việc và báo cáo định kỳ.
 • - Phản ứng nhanh và chính xác khi có tín hiệu báo động từ hệ thống.
 • - Xác nhận biên lai (nếu được yêu cầu).
 • - Thực hiện truy xuất lại các dự liệu lưu trữ liên quan đến các vấn đề an toàn, an ninh.
 • - Quan sát kẻ cắp.
 • - Sơ tán người và di dời tài sản có giá trị trong tình huống khẩn cấp.
 • - Lực lượng tuần tra giám sát và ứng cứu khẩn cấp.
 • - Chỉ huy trực tiếp để giải quyết các sự cố.
 • - Hỗ trợ kỹ thuật an ninh.
Slide Footer 6
Slide Footer 5
Slide Footer 4
Slide Footer 3
Slide Footer 2
Slide Footer 1