Slide 7 Slide 6 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1
  • Dịch vụ
  • »
  • Ngân hàng và các tổ chức tài chính

Ngân hàng và các tổ chức tài chính

Ngày đăng : 26/02/2021

Bảo vệ các chi nhánh ngân hàng và tài chính, giám sát hoạt động trong và xung quanh các chi nhánh, duy trì hoạt động quan trọng. Trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi cung cấp tất cả những giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh và nhiều hơn nữa, bao gồm:

  •   - Kiểm soát ra vào
  •   - Nhân viên giám sát nhân viên bằng hệ thống kiểm tra vân tay.
  •   - Khóa bảo mật cho các tủ / Kho quỹ.
  •   - Nhân viên áp tải.
  •   - Bảo đảm an ninh tại các chi nhánh của Hệ thống.
  •   - Chống xâm phạm hệ thống ATM.
Slide Footer 6
Slide Footer 5
Slide Footer 4
Slide Footer 3
Slide Footer 2
Slide Footer 1