Slide 7 Slide 6 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1
 • Dịch vụ
 • »
 • Nhà máy sản xuất và khu công nghiệp

Nhà máy sản xuất và khu công nghiệp

Ngày đăng : 26/02/2021

Với tất cả mọi rủi ro xuất phát từ những vi phạm các quy định về an toàn, an ninh phòng chống mất mát tại các cơ sở sản xuất và công nghiệp luôn tiềm ẩn những khoản lỗ khổng lồ. Chúng tôi, với những kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong quá trình xây dựng và phát triển 10 năm sẽ đem đến những dịch vụ toàn diện bao gồm các vấn đề như:

 •   - Kiểm soát ra vào.
 •   - Kiểm soát kho bãi và hàng tồn kho.
 •   - Xây dựng và đề xuất những kế hoạch an toàn, an ninh.
 •   - Khảo sát để đưa ra những ý kiến ​/ đánh giá các mối đe dọa.
 •   - Cung cấp phương tiện giám sát tuần tra.
 •   - Cung cấp công cụ hỗ trợ/ tài liệu quản lý.
 •   - Cung cấp nhân viên an ninh làm việc như một lễ tân.
 •   - Nhân viên cứu hỏa.
 •   - Kỹ thuật sơ cấp cấp cứu y tế.
 •   - Lực lượng hỗ trợ khẩn cấp.
 •   - Kiểm soát công nhân thông qua hệ thống thẻ.
 •   - Giải tán, kiểm soát và ổn định tình hình trong các cuộc đình công.
 •   - Xây dựng các kế hoạch khẩn cấp.
 •   - Giám sát và quản lý bằng hệ thống CCTV.
 •   - Tiêu huỷ tài liệu.

Một số các loại hình chúng tôi từng phục vụ:

Ô tô, xi măng, năng lượng, sản xuất, xây dựng, Dược phẩm, hậu cần, phân phối…

Slide Footer 6
Slide Footer 5
Slide Footer 4
Slide Footer 3
Slide Footer 2
Slide Footer 1