Slide 7 Slide 6 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1

Tòa nhà và văn phòng

Ngày đăng : 26/02/2021

Chúng tôi đã xây dựng và phát triển một gói dịch vụ toàn diện, đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của người quản lý tài sản và con người hiện nay vượt xa các dịch vụ an ninh điển hình nhưng hiệu quả hơn về chi phí với mức độ vượt trội của dịch vụ, bao gồm:

  • - Kiểm soát ra vào.
  • - Thiết lập mối quan hệ với Công ty quản lý tòa nhà và Chính quyền địa phương.
  • - Ứng cứu khẩn cấp.
  • - Hỗ trợ cấp cứu.
  • - Xây dựng kế hoạch kiểm soát an toàn cháy nổ, an toàn điện…
  • - Cung cấp Nhân viên lễ tân.
  • - Tiêu huỷ tài liệu.
  • - Kiểm soát thang máy.
Slide Footer 6
Slide Footer 5
Slide Footer 4
Slide Footer 3
Slide Footer 2
Slide Footer 1